Undervisningsopplegg ble til mobilapp

screenshot_2016-10-13-00-28-31Den nye og mye omdiskuterte fraværsgrensen har utvilsomt skapt mye hodebry for lærere og elever. Debatten er svært polarisert – enten er man veldig for, ellers er man veldig imot. Jeg tilhører nok sistnevnte gruppe, og jeg skrev om mine meninger om fraværsgrensen allerede for et par år siden.

Etter at den ble innført, ser jeg nå ulike utfordringer knyttet til den nye fraværsgrensen. Eksempelvis så mister elever på Vg2 yrkesfag karakteren i kroppsøving for første termin allerede etter to dobbelttimer med udokumentert fravær. Det at elevene mister karakteren allerede i første termin, skal etter hensikten være å gi elevene en sjanse til å forbedre seg i andre termin. Dette faller likevel på sin egen urimelighet, siden elever ved Vg2 yrkesfag søker på lærlingplass med karakterne fra første termin, og dette vil derfor kunne være avgjørende for at eleven kommer ut i lærefaget. Svært få bedrifter ønsker å ansatte en lærling som har mistet karakter i fellesfagene. Desto viktigere er det derfor å følge med på fraværet. I dette innlegget er derimot ikke hensikten å diskutere selve fraværsgrensen.

I år underviser jeg blant annet på Informasjonsteknologi 2, som er et programfag for studiespesialisering. Her skal elevene lære å programmere. Jeg tenkte derfor at det ville være en fin oppgave å la elevene få forsøke å programmere en fraværskalkulator. Ikke bare vil en slik oppgave være lærerik, men også nyttig for elevene. Jeg tenkte derfor at jeg først fikk lage et løsningsforslag.

Dette løsningsforslaget ble etter hvert til appen Fraværsappen. For at elever og lærere skal kunne få god oversikt over fraværsprosenten, har jeg valgt å publisere denne koden som en egen app. Foreløpig kan denne appen lastes ned til iOSAndroid og Windows 10 Mobile.

Prøv ut appen, og kom gjerne med innspill og tilbakemeldinger.

googleplay   

 • Mr. Campeón del mundo

  Og hva blir det neste? En app som klarer å regne 2+2.
  Om en Vg2 elev skulker to økter (4 timer) med kroppsøving, synes jeg det er helt greit at bedriften han søker læreplass hos får vite det. Hensikten med fraværgrensa skal jo være for å motvirke skulk. Da er det bare for eleven som vet om nettopp dette å la vær å skulke.
  Bedrifter ønsker ikke skulkere, og så mener du det er synd på en elev om bedriften får vite at han er en slabbedask. Kjøre folk. Få deg en skikkelig jobb, og slutt å snylte på andre som faktisk genererer penger for samfunnet.

  • Har ikke som vane å svare folk som er anonyme på nett, men gjør her et unntak.

   Fraværet har bedriften alltid kunne se, siden det står på vitnemålet. Trenger altså ingen fraværsgrense for dette formålet. Poenget er at læreren kan ha vurderingsgrunnlag i kroppsøving selv om elevene har vært borte to økter. Og da burde det være rett og rimelig at eleven får en faglig vurdering. Fravær straffer seg selv ved at det står på vitnemålet som sagt.

   Er klar over hva fraværsgrensa er til for, men slik den fremstår i dag rammer den flere enn de som skulker. Og skulk er et lavere problem enn hva politikkere og andre vil ha det til. Snakker man elevene får man ofte en årsak til fraværet, og da er oppfølging løsningen – ikke straff.