september 12, 2014

Master i IKT-støttet læring

Fra og med høsten 2014 studerer jeg master i IKT-støttet læring ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I den anledning kommer jeg til å gi dere et innblikk i mitt studiearbeid og fremgang. Dette er først og fremst et krav fra høgskolen, men også et ønske om å dele og formidle egne erfaringer. Bruk menyen for å navigere deg frem under «Master i IKT-støttet læring».