november 8, 2014

Refleksjonsnotater

I løpet av studiet kommer jeg til å skrive 3 refleksjonsnotater. Det første skal skrives etter 30 stp., det andre etter 60 stp, og det siste etter 75 stp.