november 8, 2014

Refleksjonsnotat 1

Dette er et arbeidskrav fra studiet Master i IKT-støttet læring ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Her reflekterer jeg rundt hvordan jeg med dette studiet kan bidra til endringer i skolen. Refleksjonsnotatet kan lastes ned som PDF nedenfor:

Refleksjonsnotat 1 – Jan Frode Lindsø