september 12, 2014

Studieplan

Planlegging av studiet inngår også som en del av kravene. Her er min oppsatte plan, men det kan skje at den endres underveis.

Høst 14

Felleskurs IKT­støttet læring – 15 stp.

Participatory Design – 15 stp.

Vår 15

PED4520 ­ Sosiale medier og nettverksanalyse – 15 stp.

Vitenskapsteori og forskningsmetode – 15 stp.

Høst 15

E­assessment – 15 stp.

Vår 16

Masteroppgave – 15 stp.

Høst 16/Vår 17

Masteroppgave – 30 stp.