Sperre tilgangen til Internett i klasserommet

tilgangI løpet av den siste uken har på nytt debatten om digitale verktøy i skolen dukket opp. Debatten oppstod med utgangspunkt i doktorgradsavhandlingen til Marte Blikstad-Balas, som fikk dekning i Aftenposten¹. Blant annet Patrick Stark i Utdanningsetaten, legger frem stenging av Internett som et tiltak. Saken har også blitt debattert på Dagsnytt atten² på NRK med Marte Blikstad-Balas, prof. i IKT og læring, Lars Vavik, og Trond Ingebretsen fra Senter for IKT i utdanningen. Sistnevnte, sammen med kollega Vibeke Køvstad, fra Senter for IKT i utdanningen er skeptiske til stenging av Internett, og har også skrevet en kronikk om «læreren som digital rollemodell«³.

Jeg blir stadig overrasket over at flere foreslår sperring av nettilgangen i klasserommet. Dette legges frem som en mulig løsning i forhold til den mye omtalte problematikken rundt den utenomfaglige bruken av PC i skolen. Heldigvis jobber jeg selv på en skole der dette ikke blir brukt som en alternativ løsning?.

Det finnes to grunner til at jeg mener at dette ikke er en god løsning. For det første er det teknisk sett veldig vanskelig å begrense nettilgangen i dag. Vi har tekniske duppeditter som nettbrett, smart-telefoner, bærbare PC-er osv. rundt oss overalt, og dersom vi skal tro utviklingen, vil dette bare øke. Jeg skal unngå å bli altfor teknisk her, men de fleste av disse enhetene har innebygd bluetooth-tilkobling, som gjør det mulig å koble seg mot Internett gjennom disse enhetene. Kanskje finnes det også en trådløs sender i et av nabobyggene til skolen med åpent nett? Vi ser nå at BYOD (bring your own device), trolig vil bli en viktig del av den digitale utviklingen i skolen?. Da vil i tillegg skolen miste mye av myndigheten knyttet til å kunne endre/legge inn sperringer på disse maskinene. Det vil teknisk sett altså ikke være gjennomførbart å kunne sperre tilgangen. Det eneste man vil oppnå, er at elevene finner omveier rundt sperringen, som igjen vil kunne medføre at du risikerer å miste din troverdighet som klasseleder.

En annen grunn er at bruk av digitale verktøy i Kunnskapsløftet, er likestilt med de grunnleggende ferdighetene? å kunne lese, regne og uttrykke seg muntlig og skriftlig. Elevene må derfor lære å kunne bruke den nye teknologien på en selvstendig og funksjonell måte, og de må kunne gjøre gode valg. Som lærer og klasseleder, er det ens plikt å gi elevene denne opplæringen. Og den opplæringen blir vanskelig å gjennomføre, dersom elevene ikke har denne tilgangen. Elevene skal forberedes til samfunn og arbeidsliv, og der vil det ikke være noen som passer på nettilgangen. Vi gjør med andre ord både oss selv, og elevene, en bjørnetjeneste. Tilgangen til digitale verktøy må vi som klasseledere selv styre. Det er vi som må avgjøre når det er hensiktigsmessig, og ikke, å bruke digitale verktøy som en del av en læreprosess. På denne måten, vil elevene kunne møte fremtiden med de digitale ferdighetene samfunnet krever.

Kilder:

¹ http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/PC-bruk-i-timene-Facebook_-spill_-blogger_-chat_-nettaviser-og-litt-fag-7432441.html#.UthCoxCwb5Q
² http://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/nnfa56011414/14-01-2014
³ http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Lareren-som-digital-rollemodell–7436205.html
http://www.gd.no/nyheter/article5938077.ece
http://blog.lindso.no/teknologiske-fremtidsutsikter-for-norsk-skole-2013-2018/
?  http://www.udir.no/Lareplaner/Grunnleggende-ferdigheter/

 

 • Bra, Jan Frode!

  Det er Magne fra VG her, nå har jeg anbefalt innlegget ditt på forsiden av VG slik at flere kan få gleden av det.

  Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange lesere? Ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

  🙂

  • Takk for publisitet Mange! 🙂

   • herr_X

    Han heter ikke Mange!

  • Hvorfor spre denne møkka mer enn nødvendig ? Og så i VG ?

   • Selv om vi tydeligvis ikke er enige i debatten, er det ikke nødvendig å senke
    terskelen for normal folkeskikk og språkbruk. Du må gjerne mene at mitt
    blogginnlegg er møkk, men det sier kanskje mer om din terskel for andre meninger, enn om mitt blogginnlegg. Kommentarfeltet bærer i det minste preg av at innlegget skaper reaksjoner begge veier, og bidrar til å nyansere en aktuell debatt.

    • vidarmathisen

     For å gjøre det klart: Blogginnlegget er knakende godt. Det burde vært sendt til alle skoleledere, politikere og motepedagoger. Det beste jeg har sett på området.

 • Nøttemix

  Jeg er helt enig. Det første argumentet ditt om vanskligheter med å kontrollere internett-tilgangen, er viktig å få med seg. Dette kan også føre til at de med gode datakunnskaper og andre som er villig til å trosse skolens regler, vil finne måter å koble seg opp til nettet (ikke alltid vanskelig å omgå). De som velger å følge skolereglementet sitter da igjen som tapere.

  Mange fag kunne vært undervist like godt, om ikke bedre dersom elevene hadde hatt tilgang til internett. Jeg tror mange lærere er veldig konservative, og tenker at skolepenken alltid har vært preget av pugging, og skriving med blyant. Sannheten er at man må lage oppgavene anderledes, slik at elevene kan finne hjelp på internett, men må bruke sin egen argumentasjon og tankegang for å løse problemet selv. Det vil altså kreve litt endring i oppgave stilen i enkelte fag, noe som slett ikke er negativt. Det er jo som du sier, skolen er i bunn og grunn for å forberede elevene på arbeidslivet.

  • Her er du absolutt inne på viktige poenger. Vi må nok ta med oss at samfunnet, og arbeidslivet i stor grad er formet av den teknologiske utviklingen. Det handler i større grad om samarbeid og informasjonssøking, enn pugging. Derfor er det viktig at skolen gir elevene det grunnlaget de behover for å kunne mestre disse arbeidsformene på best mulig måte. Jeg sier ikke at pugging ikke er nødvendig, men det trenger ikke like stor plass i skolen i dag, som tidligere.

   Uansett, takk for gode innspill! 🙂

 • For det første er det fullt mulig å skjerme klasserommene slik at det ikke er mulig å komme gjennom til «mobile» løsninger som Wifi eller mobilt internett. Men det er helt unødvendig, det handler rett og slett om å legge vekk «dingsene» i klasserommet, i timer og fag der dingsebruk i seg selv ikke er selve formålet.

  Ledende universiteter i Europa har oppdaget at læring skjer mer effektivt på gamlemåten, med penn og papir, og går mer og mer vekk fra bruk av
  nettbrett ol. under forelesninger. Gammeldags notering med penn og papir er mer effektivt enn å taste inn forelesningnotater, har forskning vist, og selv om slik undervisning på høyere nivå ikke direkte sammenlignbart med slik det fungerer i grunnskolen, men det er ikke så veldig ulikt heller,

  • Ja, jeg er klar over at man kan blokkere signaler, men jeg er usikker rundt det etiske her. Vet ikke hvordan det er med f.eks. vegger som blokkerer, men såkalte jammere er vel ulovlig i Norge. Man kan jo se for seg en nødsituasjon, der man må ringe et nødnummer. Men det vil være en annen diskusjon. Jeg er generelt skeptisk til sperringer som en løsning.

   Hvorvidt læring skjer mer effektivt, eller ikke med digitale verktøy, vil i stor grad variere fra fag til fag og emne til emne. Dette er det i stor grad lærerens jobb å vurdere. Jeg er absolutt ingen motstander mot tradisjonelle metoder. Samtidig er det ikke kun effektiviteten av de digitale verktøyene som skal ligge til grunn, men også det faktum at elevene SKAL ha opplæring i bruken av disse. Med andre ord, om elevene lærer best ved å skrive på penn og papir, må de likevel få opplæring i bruk av digitale verktøy, siden de mest sannsynligvis vil møte dette senere i samfunn og arbeidsliv.

   • Vel, argumentet om at det er viktig med data i skolen, for ungene må lære seg denne nye teknologien, er noe som henger igjen fra 80-tallet, da hjemmedata og PC var helt nytt, og aktørene i markedet forsøkte å hype mest mulig inn mot offentlig sektor og skoleverket, og spådde død og nasjonens undergang hvis ikke skoleverket hev seg med på bølgen. Argumentet er enda mer ugyldig i dag enn dengangen, fordi i dag klarer ungene dette aldeles fint helt av seg selv på fritiden.

    • Der er vi nok ikke helt enige. Dette med at de unge i dag er såkalt digitalt innfødte, er en sannhet med moderasjoner. De er i høyest grad forbrukere av den nye teknologien, men av erfaring, er det mange som ikke vet hvordan disse verktøyene skal brukes i en faglig kontekst. I tillegg er det viktig å huske at ikke alle elevene har lik tilgang til ny teknologi i hjemmet. Da er det også viktig at skolen er med på å utjevne disse sosiale forskjellene. Når det gjelder bruken av digitale verktøy, må man også lære om for eksempel etikk.

     • Etikken er universell – man behøver ikke å bruke klorebrett eller PC for å lære det. Og at en datamaskin kan være nyttig i fag som f.eks. matematikk, er helt på det rene. Men man trenger ikke internettilgang og fjertebok på den maskinen man bruker til å lære matte. Det er «digital inkompetanse» i skoleverket som har ført til dagens tilstander, der ungene oppdaterer fiseboka heller enn å følge med på undervisningen. I timene burde det kun være skolens eget datautstyr som ble benyttet – da kunne man regulert nettilgang osv. på en helt enkel måte – og etter behov.

      Uføret er følgene av minst to generasjoner lærere som tror at det å være «kammerat» og la elevene gå på frigang er det beste. Unge mennesker trenger grensesetting – og når foreldrene svikter, er skoleverket sistelinjeforsvaret. Og når lærerne også svikter – er NAV neste. Jf artikkel i Stavanger Aftenblad der arbeidsgivere er oppgitt over at lærlingene oppdaterer fiseboka fremfor å jobbe. Og det er hovedsakelig foreldrenes ansvar – men også litt ditt, Jan Frode.

     • vidarmathisen

      En datamaskin kan være nyttig i fag som f.eks. matematikk, er helt på det rene, skriver du. Dette er en misforståelse. Matematikk er vel det faget hvor man absolutt minst trenger datamaskin. Den er mer til plage enn til gavn: Totalt unødvendig!

     • Jonni_K

      Man må nok skille litt mellom lavere og høyere utdanning samt mellom hva slags matematiske problemer man arbeider med. Data er som du sier totalt unødvendig i det meste av analytisk utledning og regning, men om en går over til grafiske framstillinger og numeriske løsninger vil dataverktøy være viktig. Det siste er imidlertid ofte høyskole og universitetspensum, så i grunnskolen er det ikke mye behov for data annet enn i form av å av og til presentere grafisk hvilken nytte og bruk en har av visse matematiske uttrykk.

     • Ikke enig. Matte er nettopp der datamaskinen kan være et veldig viktig verktøy – helt fra førsteklassepensum. Lære seg å telle, legge sammen og trekke fra, gange og dele – det er kanskje her datamaskiene gjør mest nytte for seg. Og jeg mener ikke at 6-åringene skal bli sertifiserte Excel-brukere før de fyller 10, dette handler om å skreddersy programvare tilpasset formålet.

     • Jonni_K

      Skal innrømme jeg har har blitt mer klar over at det finnes mattespill-software som kan være ekstra motiverende i stedet for pugging og lignende, men om disse spillene er så mye bedre til å forklare eleven på barneskolenivå hvordan ting henger sammen vil jeg ikke være skråsikker på før mer forskning kommer på banen. Mange lærere har vært flinke til å forklare godt på gamle måten. Selvsagt finnes det dårlig pedagogikk også, og jeg ser noen taler for at software kan erstatte lærerne i fremtiden. Som teknologioptimisten jeg er så skal jeg ikke avskrive den muligheten, men per dags dato er det fortsatt viktig å lære elevene noe tålmodighet med oppgaveløsning også, og ikke bare løse alt med software som virker underholdende.

     • vidarmathisen

      Å legge sammen, trekke fra, gange og dele er ikke matematikk. Å bruke datamaskin til slikt så tidlig, er direkte skadelig. Multiplikasjonstabellen er heller ikke matematikk. Det er et verktøy man trenger for å bedrive matematikk. De fleste tror at matematikk hovedsakelig handler om tall, formler og det å regne, men det er altså feil. Det handler om å forstå og se sammenhenger mellom størrelser, og forstå hva som ligger BAK f.eks. en ligning. Matematikken starter egentlig ikke før du innfører bokstaver. Det du snakker om, er vanlig regning og det å lære å telle, men det er ikke matematikk.

     • Da regner jeg med at du og min kollega, som jobber som mattelærer, ville vært ganske uenige. Han er lærer i den virtuelle matematikkskolen, og er et godt eksempel på bruk av digitale verktøy i matematikk, med gode resultater. Ta en titt her: http://www.gd.no/nyheter/article6933341.ece

     • vidarmathisen

      Jeg har vært lektor i matematikki VGS i 33 år, og det jeg sier her, gjelder grunnskolen og tildels videregående. Jeg tenker på de som skal LÆRE matematikk, ikke de som allerede KAN det. Helt enig med Jonni_K her. Det du henviser til om den virtuelle skolen, er nok riktig, men det er noe helt annet. Der dreier det seg om datamaskinens fortreffelighet innenfor fjernundervisning, altså ikke så mye om at man trenger den for å lære det grunnleggende i matematikk.

     • Da regner jeg med at du og min kollega, som jobber som mattelærer, ville vært ganske uenige. Han er lærer i den virtuelle matematikkskolen, og er et godt eksempel på bruk av digitale verktøy i matematikk, med gode resultater. Ta en titt her: http://www.gd.no/nyheter/article6933341.ece

    • leFoxx

     Tja, ungene lærer nok ofte å bli forbrukere av digital teknologi, heller enn å mestre den. Se bare på hva digitale analfabeter velger: Apple. Fordi det er enkelt å forstå.

     Samtidig er det tørketid på programmerings ferdighetene til barn og unge. Så elendig er det fatt, at Mark Zuckerberg og Bill Gates har gått sammen på dugnad, for å lære kidsa koding.

     Her tar det Norske skoleverket pr.dags dato ikke noe grep som kaster av seg.

  • Belinda Haugetun

   Burde blokkere facebook og andre unødvendige duppeditter som elevene kan
   bruke online (steam f.eks). Læreren min på Bjørgvin var smart, for han
   satt «bakerst» i klasserommet slik at han kunne se skjermen til hver
   enkelt elev.

   Jeg er helt enig med deg når det gjelder penn og papir. Jeg hadde store vansker med å fokusere når jeg hadde data på skolen, og av og til jobbet jeg først med en skriveblokk før jeg jobbet med å skrive i word.

   • Som nevnt i blogginnlegget, er det endel tekniske (og etiske) dilemmaer med blokkering. Jeg synes ikke blokkering er et godt alternativ, noe jeg også har forsøkt å argumentere imot. Men å sitte bakerst i klasserommet kan til tider være fornuftig, og man trenger jo ikke å bruke de digitale verktøyene HELE tiden. 🙂

   • leFoxx

    Så, læreren skal altså overvåke og detaljstyre elevene, fordi læreren ikke makter å håndtere det flotte verktøyet som et nettbrett er?

    For elevens beste. Selvsagt.

    • FrankNeon

     «Så, læreren skal altså overvåke og detaljstyre elevene, fordi læreren ikke makter å håndtere det flotte verktøyet som et nettbrett er?»

     Overvåke? Ja. Da jeg gikk på skolen så var det regler for hva vi fikk og ikke fikk gjøre i klasserommet. Selv om ikke nettbrett fantes, er jeg sikker på at det hadde blitt slått ned på om jeg tok med en kortstokk og spilte kabal midt i engelsktimen. Læreren hadde sett det. Læreren fulgte med og «overvåket» meg, og hadde slått ned på det.

     Detaljstyre? Ja, hvis det at læreren har mer bestemmelsesrett over innholdet i skoletimen enn elevene er «detaljstyring», så er jeg ikke i tvil om «Ja» også på det spørsmålet.

     At læreren ikke håndterer verktøyet? Mener du virkelig at dette kan løses bare ved at læreren «håndterer verktøyet»? Leste du innlegget her egentlig, og om de tekniske utfordringene rundt det å blokkere nettet? Og selv om nettet skulle bli blokkert, så er hvert nettbrett en datamaskin som kan leve fint uten nett. Hvordan skal læreren håndtere «verktøyet» til alle elevene samtidig, i tillegg til å undervise?

     • leFoxx

      Hvis bare de greiene du foreslår her, beviselig hadde bidratt til kompetanseheving utover hva barn oppnår av normal modning, så hadde også jeg støttet dem.

      Overvåking, detaljstyring og tvang er totalt overflødig for kompetanseheving, det er faktisk noen som har sjekket:

    • Belinda Haugetun

     …Skal elevene ha rett til å spille spill og chatte når det er undervisning i klasserommet? Og hva er faren ved at læreren «overvåker» i klasserommet, hvis du gjør det du får beskjed om?

     • leFoxx

      Kanskje jeg synes det er problematisk i seg selv at barna våre skal sitte og være stresset, vitende om at de konstant overvåkes og sanksjoneres om de ikke adlyder.
      Samtidig stusser jeg over om dette i særlig grad fremmer handlekraft inittiativ og indre driv i elevene, noe næringslivet selv skriker etter.

      Forøvrig brukes spill aktivt som kompetanseheving, ikke bare kjedelige, men morsomme og. Også i mange skoler, I Sverige er Minecraft bla.a utbredt i undervisningen.

      Chatting er samtaler, bare via en dings. Er nå samtaler blitt skadelig for kompetanseheving og? Den tror jeg du må forklare..

     • Belinda Haugetun

      Du lever tydeligvis i din egen lille verden. Kan godt hende dem har andre måter å utdanne elever på i Sverige men det har ikke noe med nåtidens skoler i Norge så ikke dra inn andre eksempler som ikke har noe med Norge å gjøre for øyeblikket. Elever chatter, i en ideal verden ville dem chatte om skole relaterte ting, men det gjør dem som oftest ikke. Dem spiller spill på steam og jeg tviler sterkt på at dem har undervisning i tankene mens dem plaffer ned andre spillere (eller hva dem enn spiller). Usikker fordi dem føler seg overvåket? er det noe alvorlig i veien med deg? dem er på skulen! dem skal jobbe, og dem som ikke jobber, får høre det av læreren (merknad, nedsatt ordenskarakter, eller verbal beskjed) og da er læreren plutselig «helt blåst» fordi han prøver å gjøre jobben sin? hva er du, 14? Det er ikke snakk om at læreren pisker deg og ser på internett historien din når du er ute i friminuttet. Dem kan kikke over skulderen din og se om du holder på med noe skole relatert eller ikke i timen. Ser ikke problemet ditt. Kanskje du er et skolelys, som gjør det du skal gjøre, men det er ikke hvordan mange andre elever er. Og så lenge Minecraft ikke er en del av undervisningen i Norge så har du ingenting å argumentere med. mange ungdommer i dag (ikke alle men mange) har ikke disiplin nok til å holde fokus. Dem mangler respekt og tror dem vet alt, helt til dem flytter fra moren sin og må betale regninger selv, og lage mat selv, og får livet midt i trynet som en gigantisk mental knytteneve.
      …Men glem det. Skjønner at du er en vrang tenåring som fremdeles går på skulen, og som bare ønsker å krangle.

     • Belinda Haugetun

      leFoxx, med din logikk burde lærerene blitt sparket, og elevene burde gått på skolen og gjort hva dem ville. Tror du undervisning hadde vært det dem tenkte mest på?

     • leFoxx

      Jeg har aldri sagt undervisning. Jeg sa kompetanseheving. Det er en forskjell som bærer klare målbare meritter på både Sudbury valley,

      og Summerhill School.

      Det begge skolene ser, er at når de fjerner tvang overvåking og tetaljstyring, trives barna, og konsentrasjonen deres er mye høyere.

     • tom nielsen

      Veldig spennende! Dette her (youtube videoen) er helt utrolig at dagens lærere ikke vet!

      De har ikke karakterer eller lekser her, ungene trives, og det blir folk av dem.

     • leFoxx

      Det finnes faktisk en hel drøss av skoler som ikke bruker tvang, Summerhill Shool, Sudbury Valley, Demokratiske skoler, de har en i Oslo.

      Nå var det strengt tatt kompetanseheving jeg snakket om. Spill brukes med hell i Sverige, og kommer inn i Norske skoler om 2-5 år, og fritt frem for å ta med egen dings til høsten- Se Rapport om fremtidens skole.

      Samtidig kan det neppe skade med noe innlevelse: Barn er på skolen uten å ha valgt det selv (grunnskolen) og er veldig klar over det. Derfor får vi sanger som «vi vil ha fri fra skolens slaveri». Den gikk forresten på barneTV;) Og veldig mange barn gruer seg for å gå på skolen. De finner på alt mulig for å slippe, lyver på seg sykdom, har vondt i magen, spiser tilogmed tannkrem for å få målbar feber.

      Alt dette tyder på at skolen, med detaljstyring og overvåkingen av hva elevene driver med, og sanksjoneringen de får, rett og slett er et sted hvor mange mistrives.

      Trivsel er forresten vesentlig for kompetanseheving, men det vet du? Det er litt teknisk, men har med dopamin i hjernen å gjøre.

      Du bør komme deg ut mer, og få litt frisk luft. Du virker stresset.

     • Belinda Haugetun

      Stresset? snakk for deg selv. Jeg gidder ikke å krangle med en barnslig guttunge. Hvis du har alle svarene (hah..) så får du ta det opp med noen «høyere i systemet». Jeg er enig i at ting burde vært anderledes, men jeg er ikke paranoid som du er. Jeg vet ikke hva slags skole du har gått på men den «ovevåkingen» du snakker om er et storm i et vannglass, du overdriver ekstremt (eller kanskje du bare troller). Du er en bessewisser som «har alle svarene» på¨alle artiklene du kommenterer.

     • leFoxx

      Fakta er fakta, uansett om jeg er arbeidsledig med Downs syndrom (ingenting vondt om de som har downs) eller om jeg har en Master MBA fra Norges Handelshøyskole. Derfor vil jeg ikke forsøke å fornærme folks intellekt ved å påstå noe her.

      Og, MIcrosoft ser ikke ut til å synes overvåkningen av uskyldige mennesker er storm i et vannglass. De går nå ut og sier de vil beskytte folk mot Staten!
      http://www.dagensit.no/article2729620.ece?fb_action_ids=260561267441695&

      Og selvfølgelig vil folk som sjekker fakta før de poster ha bedre svar enn de som ikke gjør det 😉

      Ha en fortsatt strålende dag 😉

     • Guest

      herregud, du går jo helt utenom artikkelen.. usaklig.

     • leFoxx

      Det må jeg bare beklage. Men samtidig forsøkte jeg strengt tatt å besvare de påstandene/ spørsmålene du kom med.

      Alltid like hyggelig,
      -Ha en strålende dag 😉

     • Belinda Haugetun

      fakta? du er bare paranoid og rabler om overvåking av elever og tvang. Tvang til hva? å gjøre lekser? nei gud så forferdelig……..Tvang til å lukke facebook? uhørt. Mange elever sliter med sidespor (slik som du) i undervisningen når dem har tilgang til alt på nettet. man kan ikke diskutere med en som drar med seg en masse sidespor inn i diskusjonen og tror han har rett i alt. Arbeidsledig er du sikkert, du er jo for god til å jobbe tydeligvis..makan.

     • leFoxx

      Uansett hvor paranoid jeg er, endrer ikke det faktumet at microsoft annonserer at de nå skal beskytte folk mot overvåkingen http://www.dagensit.no/article2729620.ece?fb_action_ids=260561267441695&
      som gir virkelige problemer for virkelige mennesker.

      (se papirutgaven av VG, 22.01.2014, s.22) Hvor Gunilla en ung svensk «vandrearbeider» mistet jobben sin her
      i Norge, og melde seg som jobbsøker på NAV.
      Hun fikk innvilget ledighetstrygd, som ble trukket
      tilbake av NAV, som fulgte opp med å politianmelde henne for grovt
      bedrageri og falsk forklaring. Politiet delte etterpå velvillig ut
      informasjon om at hun var under etterforskning og for hva, til både den
      nye arbeidsgiveren hvor hun var trainee, og skolen hennes.

      -Årsak: NAV hadde funnet ut at hun (fullstendig lovlig og reglementert)
      har brukt endel tid hos familie i Sverige, av kostnads hensyn.

      -Etter en runde i Oslo tingrett ble hun frifunnet på alle punkter.

      Nå kan iallefall jeg stå inne for mine påstander, slik at de ikke bare blir tomme. Kan du også det?

      Alltid like hyggelig. Ha en fortsatt strålende dag;)

     • tom nielsen

      Vil minne om voksen oppførsel her inne. Argumentasjonen din skulle tjene på høyere kunnskapsgrad, og mindre sjikane.

     • tom nielsen

      Vil minne om voksen oppførsel her inne. Finn deg i at folk er uenig med deg, og kutt ut sjikane!

  • Halvor Helvig

   det finnes bare 2 måter å skjerme et rom for signaler utenfra. 1 blokker alle vegger og tak med et materiale som bøyer alle frekvenser nok til at de blir uleselige. problemet med dette er at slike materialer er veldig dyre og du kan ikke ha noen vinduer. 2 lag en antenne som sender ut støy på alle brukbare frekvenser. problemet med den er at du da ikke kan bruke nettet noe annet sted i bygget heller. i tillegg går alt mye tregere i nærområdet.

   • Så vidt jeg vet, er det vel heller ikke (heldigvis) lovlig å blokkere signaler med slike jammere? Tenk deg for eksempel en nødsituasjon, der man skal ringe et nødnummer. Føler uansett at debatten sklir litt ut om man skal begynne å diskutere de tekniske løsningen. Etter min mening, burde det ikke være noe behov for sperring av nettet. Man bør heller bruke sin rolle som klasseleder, til å styre undervisningen.

    • Earl Turner

     Jammere er ulovlig, men å konstruere er Faradays bur er nok lovlig. Jeg er selv lærer i IKT og min erfaring er at det noen ganger er fornuftig å be elevene skru av PC og duppeditter. Andre ganger er det motsatt. For eksempel, når jeg underviser i DNS om iterative og rekursive oppslag tegner jeg alltid på tavlen og begynner høyt oppe med «.» (dot), som grenes ned til TLD og landskoder, som grener videre til et domene som grenes til FTP, WWW MX også videre. De elevene som da tar notater på papir følger med og får det med seg, men de som skal ha dette på laptop må først finne frem til et tegneprogram (evt piler og symboler i tekstbehandleren) og dette tar såpass lang tid at enten må resten av klassen vente på dem, eller de faller fra. I midlertid ber jeg alle om å skru på når vi skal se på dette i praksis. Da slår vi opp noe som vanligvis ikke ligger i cache hos ISP, leser logger, bruker tracert (vi bruker helst Linux, da verktøyene er mye krafigere og det er lettere å logge ekstensivt).
     Så jeg er tildels enig med deg, men som sagt; alt til sin tid. I matematikk syns jeg elevene bør beherske aritmetikk uten kalkulator, og i alle fall en gang i blant regne algebraisk med penn og papir. Jeg er 100% overbevist om at kunnskapen sitter bedre når man lærer manuelt først og så automatiserer efterpå. Spesielt i barneskolen. Kalkulator i aritmetikk i 2. klasse er en uting. 🙂

   • Du trenger noen ruller med finmasket hønsenetting, en stiftepistol og en jordingsklemme. Ikke så veldig DYRT, men veldig DUMT og UPRAKTISK. Mye lettere med en bøtte ved inngangsdøren der elevene kan legge fra seg kloredingsene sine før de setter seg, og så kan de ta de med seg nå de går ut igjen til friminutt. Det enkleste er ofte det beste. Eller «simple is beautiful», som det heter på mer lyrisk nynorsk.

    • Det enkleste, og beste, er etter min mening å lære elevene hvordan de kan bruke disse verktøyene til noe fornuftig. Sjansene er store for at de skal bruke nettopp disse verktøyene senere i arbeidslivet. Og ikke minst bør de lære når de IKKE trenger å bruke de. Dette er en vurdering de må lære å ta selv, og ikke ved at man fysisk tar fra de tilgangen til disse.

     • Så du mener elevene skal lære dette helt av seg selv ? Når man står der som 18-åring uten vitnemål, skal eleven da tenke «Å fy søren, det er min egen feil, jeg oppdaterte fiseboka istedetfor å følge med i timen ! Jeg er dum, asså, Nå blir det nok NAV resten av livet !»

      Du har helt tydelig ikke mye greier på unger, Jan Frode. Unger trenger grensesetting, både fra hjemmet og skolen. Og der hjemmet svikter, må skolen ta over.

      Det var slik dengangen jeg gikk i småskolen, for 300 år siden, og slik er det nå.

     • Klorebrett med fisebok og mobiler har ingen nyttig funksjon i klasseromsundervisning.

  • BLL3

   Bruk av digitale verktøy på skolen er høyst nødvendig i 2014, da digitale løsninger er kommet for å bli. Det er vanskelig å lære alt først på papir på skolen, for så å måtte bruke datamaskin i praksis. Det får så være at penn og papir-måten klarer å trøkke inn mer teoretisk kunnskap enn data-måten, men det hjelper så lite om du ikke kan anvende dette i praksis.

   Er også verdt å nevne at Steinerskoleelever (som nærmest utelukkende benytter seg av penn og papir-metoden) har store problemer med å tilpasse seg vanlig skolegang om de bytter fra Steinerskolen til offentlig skole. (Her må også andre ting som pedagogiske forskjeller og andre fag ta sin del av skylden, men også det høye nivået på datakompetanse er en stor hindring under tilpasningsfasen fra Steinerelev til «vanlig» elev.)

  • leFoxx

   Du er utdatert. PC og nettbrett er flotte verktøy, det vet både voksne, og barn. At rigide Rektorer og Lærere ikke vet hvordan de skal håndtere slike verktøy, beviser ikke at de er uegnet. Sjekk:

   http://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U

   De to karene (linkene ovenfor) er ganske store innefor kompetanseheving, bare så det er sagt.

   Dessuten vil jeg legge til at ledende næringslivs topper klager på at elever ikke får nødvendige ferdigheter innenfor det å finne ut ting selv, kritisk tenkning, og kollaborering. Slik at de dårlig egnes på arbeidsmarkedet om bare 10 år, for ikke å snakke om 20 år.

   Du kan ikke sitte og pugge skolebok-fakta idag, og forvente at det hjelper stort om 20 år.

  • Kristian Corneliussen

   Det er ikke like effektivt å skulle lete i en tjuk perm med ark etter notater eller oppgaver, enn å søke i en mappe på hardisken om nødvendig… men seff er det lettere i øyeblikket å fokusere seg..

   • Sant det du skriver her. Foretrekker fagdokumenter digitalt selv. Da får jeg mulighet til å søke, kopiere, merke osv. Men har tro på at fokusen også kan beholdes digitalt, selv om det forutsetter noe mer selvdisiplin.

 • Jeg har brukt nettbaserte tjenester i stor grad frem til jeg ble pensjonist i 2012. Norsk Digital Læringsarena, NDLA, er et suverent nettsted der både tekster, videoer, oppgaver og mye mer i varierte former ligger, inkludert årsplaner inndelt uke for uke. Dette nettstedet er for videregående skole og er eid av fylkeskommunene, unntatt Oslo. Nettstedet dekker ennå ikke alle fag i vgs., men fellesfagene er dekket. Jeg benyttet NDLA i svært stor grad. I tillegg ble It’s Learning benyttet til innlevering av oppgaver, og der ligger en rimelig god plagiatkontroll. Hvis elevene henter stoff ved å kopiere setninger rått, blir de effektivt tatt av denne plagiatkontrollen og lærere kan da eventuelt gi strykekarakter på innleveringen. Så der finnes løsninger som har vært brukt i vgs. i flere år allerede. Å kutte tilgangen til internett er som bloggeren påpeker, temmelig håpløst. Elevenes mobil ligger i veska med bluetooth, og dermed kobles elevenes maskin til mobilen, og vips er man på nettet.

  • Morsomt å høre at du har gode erfaringer med NDLA! Vi jobber stadig med å forbedre læreressursene der. Ser at vi også er på bølgelengde ifht. sperring. Takk for innlegget ditt!

   • tom nielsen

    Hvordan vil du sammenligne NDLA med f.eks Kahnacademy og Coursera?

    • NDLA er eid av fylkeskommunene og tilbyr gratis digitale læremidler på nett. Du får ta en titt på http://www.ndla.no og sammenligne selv. Coursera er en MOOC, som tilbyr gratis nettstudier, og Khan Academy tilbyr også gratis digitale læremidler. NDLA er faktisk med å jobber med den norske versjonen av Khan Academy.

 • Jan Erik Kvarsten

  Internett kan brukes som en ressurs på skolen, i stedet for en fiende. Jeg er selv dyslektiker, men på grunn av youtube og gode muntlige engelskkunnskaper så kan jeg bruke dette, og la en eller annen forklare meg det jeg skal lære muntlig så ser jeg bare på grafen hvor mange «thumps up’s» i forhold til «thumps down» det er for troverdighet og hører to tre forskjellige forklare det, og svart på oppgaven på universitetet og fått B’er så det holder, faktisk fått A i to fag på studet også, og har knapt brukt boka mer en indirekte kildehenvisning å stolt blint på at det står i boka en plass og har truffet hver gang 🙂

  • Er stor fan av f.eks. YouTube for å lære selv. Vi har alle våre egne lærestiler som vi lærer best på. Og vi skal ikke kimse av slike nettressurser, når det gjelder opplæringen av elevene. Enkelte elever lærer på 2 min. på YouTube, samme de lærer på 2 timer med ren forelesning. Det er med andre ord ingen tvil om at slike nettressurser må få en større plass i skolen, enn den er i dag. Læring og mestring går hånd i hånd, og som du har erfart, morsomt når man mestrer! 🙂

 • Hans Arnulf Busch

  Blogginnlegget har feil fokus! Flere private videregående skoler og andre som har en god pedagogisk ledelse og styring går i fra bruk av digitale hjelpemidler fordi de anser at det er det beste for både lærere og ikke minst elever som får færre distraksjoner. Tenk bare på oss voksne som er på kurs eller konferanser, hvor lett er det ikke å gå inn på Facebook/VG når vi kjeder oss. Tenk på at læring forutsetter konsentrasjon!

  • Hvordan mener du fokuset mitt burde være? Og det er da ingen som kommer og stenger tilgangen vår når vi må følge med? Jeg er enig at læring forutsetter konsentrasjon, og jeg mener heller ikke at man må bruke digitale verktøy hele tiden. Mener jeg er imot stenging av nettet, og å kutte digitale verktøy totalt.

 • Erlendftw

  Som elev selv føler jeg det er helt meningsløst å skulle begynne å notere med papir igjen. Bruker digitale løsninger til notater, og vi har jo uansett prøver og innleveringer som sørger for at vi blir pushet til å lese og øve.

  Takket være bruk av PC i skolen har jeg nå flere hundre notater lagret på en skylagring (Evernote) som gjør at jeg kjapt kan søke opp i dem. Papir og gamle skrivebøker har jeg ingen anelse om hvor ligger lenger..

  Tilbake i tid med penn og papir? Nei takk.

  • vidarmathisen

   Men du har fremdeles behov for å kunne holde i en penn og skrive forståelige bokstaver og tall. Såpass motoriske ferdigheter i fingrene er nødvendig, og det krever trening. Dessverre er det få av dagens unge som behersker dette. De greier knapt å få papiret av en karamell. Det dreier seg om uførhet og langt fremskreden analfabetisme.

   • leFoxx

    Enn om penn og papir rett og slett er avleggs, for mange bruksområder? Da viktorianerne oppfant den moderne skolen, for hva, 200 år siden, eksisterte ikke datamaskiner, kun penn og papir. Det er ingen grunn til å gjøre ting mer tidkrevende og komplisert for seg selv, ved å klamre seg fast til en musemsgjenstand.

  • Earl Turner

   Hva gjør du hvis du plutselig er et sted hvor det ikke er nett? Du lærer nok mer av å få ting inn gjennom _både_ ører, øyne og hånd.
   Mange års erfaring som lærer har gitt meg den troen.

   • Erlendftw

    Det synkroniseres på maskinen. Har fortsatt notatene når det ikke er nett. Programmene idag hadde du ikke for en del år siden, disse løsningene ble ikke tatt i bruk. Jeg forstår ikke hvorfor man skal tviholde på gamle løsninger.

   • leFoxx

    Å tro er pr. definisjon å late som om at man vet. Dette gjør vi alle, men er ikke tjenelig for oss når vi skal oppnå noe. Som læring. Her må vi vite, tro kan folk gjøre i bedehus.

    En datamaskin er på de fleste måter mer kraftfull enn penn og papir, hvilket har noe med dens utbredelse å gjøre.

 • Magnus Raggamuffin

  Som lærling i IKT i oslo så kan jeg jo godt si for osloskolene sin del (usikker for de utenfor) at alle dupedittene ikke lenger blir et problem da cisco ise blir pilotert på forskjellige skoler for øyeblikket. Da cisco ise blir kjørt igang for fullt vil ingen mobiler/ipads o.l få tilgang til nettverket. Tanken bak dette er at skolenettet er beregnet for pcer og ikke alt annet. Begrensninger har da også kommet på plass, men disse ser jeg på som positive. Port 80 er den eneste åpne porten der jeg jobber (vgs i oslo) og jeg ser ingen problem med det. Vi har noen elever som klager, men steam er faktisk ikke viktig i skolesammenheng

  • Alf

   Mobildata?

   • Magnus Raggamuffin

    I min erfaring er det veldig få elever som bruker mobildata på skolen, har de ikke tilgang til skolenettet via mobilen lar de som regel mobilen være.

    • Alle bruker vel mobildata nå i dag? Og om man ikke får tilgang til sosiale medier o.l. gjennom wi-fi, går man via f.eks. mobilen.

 • Larzan

  Har ikke lærerne oversikt og baller nok til å beslaglegge duppedingser som blir brukt i timen?

  • Det handler vel mer om at flere av oss hverken ønsker eller trenger å gjøre?

   • Larzan

    Men det burde dere så absolutt gjøre. Ungdommen må lære seg å bli satt krav til, og der føler jeg dagens lærere svikter.

    • Man kan fint klare å sette krav uten å måtte fysisk ta noe fra elevene. De må lære når og hvordan de skal bruke disse verktøyene, ikke at noen kommer og tar de vekk om de brukes. Jeg er altså helt enig i at man bør sette krav, og det er det denne debatten handler om. Altså at læreren må utøve klasseledelse. Og man får liten troverdighet som leder, om man må gå til det skrittet at man beslaglegger eiendeler.

     • Larzan

      Så hvorfor har det da blitt et problem ved flere skoler?

     • Jeg vil si at det i stor grad er på grunn av manglende klasseledelse, som igjen er en konsekvens av teknologisk usikkerhet. Mange vet rett og slett ikke hvordan de skal møte problemene.Jeg tror derfor at økt kompetanse rundt klasseledelse og bruk av digitale verktøy vil kunne bidra til minske disse utfordringene.

 • Alexander

  Går i 10. klasse og opplever jevnlig at nettsider som jeg har behov for å besøke for helt legitime formål er blokkert av filteret som blir brukt på skolenettet. Har opprettet en egen nettside hvor jeg laster opp spill som er så ukjent at filteret ikke plukker den opp.

  Filtrering av internett er med andre ord veldig lite effektivt

  • Her kommer du med et godt eksempel på noe av budskapet i innlegget mitt. Mange tror at stenging er løsningen. Selv har jeg større tro på å finne gode muligheter for å styrke bruken av digitale verktøy i skolen, slik at de i større grad blir brukt fornuftig i opplæringen.

   Takk for kommentaren din! 🙂

 • Alan Tredal

  Det å «sensurere» internett fins det vel fleire måtar å omgå? Så det blir vel i grunn ganske unyttig… Einaste vil jo være at elevane får trent seg i å bruke PC og internett i fritida til å lære seg korleis omgå restriksjonane på skulenettet :p

  Om skulen derimot skulle skru av nettet, er det framleis mogleg å sette opp private nettverk frå ein PC og andre å koble seg til med passord…. Dermed dele informasjon, kommunisere, spele, osv…

  Ser på saka som ei sak om PCbruk og internett (Når elevane først har fått lov til å benytte seg av det)… Mobilbruk er det vel ikkje mangen skular/lærara som godtek i timane…

 • Robin Andresen

  Det og tro at man kan følge med på undervisningen, samtidig som man surfer på nettet er latterlig naivt.
  Det er en tid for og bruke nettet, og en tid for og ikke gjøre dette.
  Argumentasjonen i artikkelen, er meget tynn, syns jeg.

  Personlig så ville jeg velge og ikke sitte med dataen på engang, visst jeg skal følge med på andre ting.
  Alle vet hvordan en skjerm, suger oppmerksomheten, om det er en tv eller en data.

  • Jeg hverken mener, eller skriver, at man skal surfe samtidig som man følger med på undervisningen. Faktisk mener jeg at læreren bør styre når PC-en skal brukes eller ikke. Jeg er bare prinsipielt imot å sperre nettilgangen, som for meg, hverken er ønskelig og ikke spesielt gjennomførbart rent teknologisk. Jeg er altså helt enig med deg i din påstand om at det er både tid for å bruke nettet og ikke, men det bør læreren kunne styre uten å stenge nettet.

   • Robin Andresen

    Hei. Jeg ser argumentet ditt, og det fikk meg til og tenke. Jeg tror ikke det vill være noe problem og stenge nettet, rent teknologisk.
    Men det burde være som du sier, mulig for læreren og be klassen om og stenge dataennettet.
    De som velger og la være, får jo da selv velge om dette er noe som passer dem. Og ta konsekvensene selv, om de mister viktig undervisning. (så sant de ikke forstyrrer de andre).

    Dette for at jeg mener, at mennesker på videregående iallefall, er voksne nok til og styre selv.
    De har jo valgt og studere selv, og burde ikke bli diktert som barn. Det er det nok av, her i verden.

    Takk for din kommentar, du åpnet øynene mine litt. 🙂

    • Rent teknologisk vil du aldri kunne sperre elevene ute. De vil kunne finne omveier uansett. Siste utvei ville vært bruk av jammere som forstyrrer alt signal, men dette er ulovlig i bruk i Norge. Med slike sperringer, ender du opp med at elevene kommer seg rundt. Du vil dermed miste mye av din troverdighet som klasseleder, og elevene sitter fortsatt på Internett.

     Jeg er også enig i at elevene på videregående i større grad må lære seg å ta konsekvensene av det de gjør. Samtidig er en god klasseleder, en lærer som veileder elevene, og lærer de opp til hvordan de skal og ikke skal bruke disse digitale verktøyene.

 • Henning Lund

  Godt innlegg. Jeg er jo helt enig med deg i at det er en dårlig løsning å basere seg på å møte utfordringene ved å prøve å «sperre dem ute». Selv om det finnes argumenter for å sperre nettet i spesielle tilfeller, er det min erfaring at det stort sett bare gir lærerne en illusjon av å ha kontroll i klasserommet. I tillegg skaper man ofte en «konkurransesituasjon» der det blir et mål i seg selv for en del elever å komme rundt sperringene skolen lager. Og siden de som regel klarer det, går det utover skolens og lærernes autoritet.
  I mine klasser bruker vi NDLA som læringsressurs – der det finnes – og fagstoffet bearbeides med en kombinasjon av forskjellige digitale verktøy. Det er min erfaring at når elevene får mulighet til å lære konstruktiv bruk av IKT, så blir de fleste etter hvert flinke til det.

 • lime73

  Jeg kan se hensikten med programvare som kan hjelpe elevene visualisere størrelser i trigonometrien o.l., men rent bortsett fra det kan jeg ikke se at elevene tjener på å bruke laptop i alle timer. 25 elever som hamrer løs på tastaturet, during fra PC’en, halvparten med Facebook en ALT-TAB unna, email som tikker inn, SMS fra en venn, osv. Det blir et horribelt miljø. ADHD ungdommen i dag klarer jo ikke å konsentrere seg i 5 sekunder. Nett-kultur og vettig bruk av digitale læringsverktøy får heller bli et eget fag. I samfunnsfag e.l. trenger man ikke laptop. Sitt stille, slå av alt bråket, la tankene roe seg, og så hør på læreren.

  • Erik Nilsen Haga

   Personlig ser jeg ett langt større behov for Internet i samfunnsfag en i mattematikk. Samfunnsfag er ett fag der eleven skal lære seg å forstå sammfunnet, dvs de skal lære seg å kunne holde seg oppdatert og å drive kildekritikk. Dette krever at de forholder seg til de kilder det er naturlig for dem å bruke. I dag er dette internett, så sammfunnsfag uten internett vil miste mye av sin verdi. Ellers handler artikelen om sperring av internett som verktøy i klasseledelse, arbeid uten IT er et annet verktøy, som blog forfatteren ikke addresserer.

  • Der er vi nok uenige. Tenk bare hvor mye digitale verktøy i dag brukes innen for næringer som bruker matematikk; regnskapskontorer, ingeniører osv. Og tenk hvor mye samfunnet påvirkes av IT. Jeg mener at det er på sin plass at elevene må ha grunnleggende digitale ferdigheter innen alle fag. Det betyr derimot ikke at man skal bruke det hele tiden.

 • mojopin

  Jeg skjønner ikke at en lærer syns det er greit at elevene sitter å surfer på nettet istedenfor å følge med i timen. Hva om de satt og leste i Se og hør? Jeg tror denne læreren her har mistet sin troverdighet for lenge siden.

  • Ingen som påstår at det er greit å sitte å surfe på nettet istedenfor å følge med i timen. Innlegget handler om å forsøke å sperre Internett eller ikke. Prinsipielt er jeg imot slike sperrer, og mener at det stort sett handler om klasseledelse.

   • leFoxx

    Nå tror jeg problematikken (som er off topic) om fjas-surfing på internett, i timene og istedetfor å følge med, ikke hadde eksisert i en setting uten tvang, overvåking og detaljstyring.

    Når barn og unge ikke opplever interesse eller utbytte av å være et sted, finner de noe mer lystbetont og/ eller interessant.

    Skoler helt fri for tvang, overvåking og detaljstyring finnes. Se Sudbury valley, og Summerhill School. I tillegg til en drøss Demokratiske skoler.

 • proo1

  Avskrift fra tavlen er MYE bedre en å bare ta et bilde av det.

 • Esben Kvantuen

  Dette er bare vås. Til å begynne med: hvordan definerer du «selvstendig» og funksjonell»? Vi har ikke tatt ex.phil, har vi vel? Du prater i bobler og det gir bloggen din også inntrykk av: lettvintheter opphøyd til åpenbaringer.

 • Pingback: Utfordringer rundt bruk av digitale verktøy i undervisning | Digital undervisning()