Velkommen til min blogg

Velkommen til min splitter nye lærerblogg!

Det er flere grunner til at jeg har opprettet denne bloggen. Med min fagutdanning innen IKT, får jeg ofte spørsmål knyttet til IKT og læring. Dette blir derfor min kanal for å dele mine egne synspunkter, tanker og idéer knyttet til dette feltet. Jeg kommer også til å bruke denne bloggen som en del av min undervisning, siden bruk av personlige læringsnettverk er en del av læreplanen for IKT-servicefag. Jeg kommer også til å dele nyttige digitale ressurser med dere, som dere kan finne under Ressurser.

I disse dager begynner IKT-klassen min med et prosjekt, som i Norge er ledet av Senter for IKT i utdanningen. Prosjektet har tittelen iTEC, og er et europeisk prosjekt der målet er å utvikle nye og hensiktsmessige måter å bruke teknologi på i skolen. Klassen jeg er kontaktlærer for skal i dette prosjektet jobbe med dataspill og læring. Dette er et felt som er av stor interesse for meg, og jeg håper vi får noen erfaringer som jeg kan dele på denne bloggen.

Men jeg har flere hatter enn lærerhatten. Jeg er også student, og jobber med digitale læremidler i NDLA. Det vil derfor komme blogginnlegg innenfor flere felt. Noe av det som engasjerer meg er dataspill og læring, digital kompetanse, digitale ressurser og verktøy, lærerrollen, samarbeid skole-næringsliv og skoleutvikling. Mer om mine interesser og bakgrunn kan dere se på min profil på LinkedIn.

Jeg håper at dere finner innholdet på denne bloggen interessant. Jeg setter også pris på tilbakemeldinger og innspill!