Digital ansvarsfraskrivelse sjekker inn på mobilhotell

Flere av dere har sikkert allerede fått med dere den siste trenden i skoleverdenen, nemlig mobilhotell. Her har lærere og gründere funnet en forretningsidé som appellerer til lærere som frustreres av elevenes mobilbruk. Det har allerede kommet flere varianter på markedet, både som mobilhylle og som mobilhotell. Begge to har samme misjon, og skal fungere som en oppbevaringsplass for elevene i skoletimen. Skal du ha en mobilhylle koster denne ikke mer enn 1399 kr(!) for oppbevaring av 40 mobiltelefoner. Det må vel være en grei pris for en hylle som skaper ro og orden i klasserommet? Endelig, tenker læreren. Endelig skal elevene følge med. I tillegg slipper vi å forholde oss til digital mobbing og den slags som mobilbruken medfører. Jeg har tidligere argumentert for hvorfor et forbud mot mobiltelefoner ikke hindrer digital mobbing.

Problemet oppstår når elevene skal tilegnes såkalt digital dannelse. I ITU sitt problemnotat fra 2004 om IKT som fjerde basisferdighet og digital kompetanse skrives følgende:

Å ha digital dannelse som visjon og mål for satsingen innebærer at alle utdanningsinstitusjoner skal strebe etter å tilby elever og studenter (alle lærende) en mulighet til å bruke IKT fortrolig og innovativt for å utvikle ferdigheter, kunnskaper og kompetanse som de trenger for å oppnå personlige mål, og for å være interaktive deltagere i et globalt informasjonssamfunn.

Som en visjon skal fremtidens skole respektere og utnytte elevenes personlige valg av medier. Bærbare PC-er, håndholdte datamaskiner (PDA) og mobiltelefoner skal være integrert i skolehverdagen.

I alle fag er det fem grunnleggende ferdigheter som er forutsetningen for utvikling av fagkompetanse. Én av disse er digitale ferdigheter. I Utdanningsdirektoratet sitt rammeverk for grunnleggende ferdigheter, påpekes det at utvikling av digitale ferdigheter innebærer å lære seg å bruke digitale verktøy, medier og ressurser. Videre innebærer det å benytte digitale verktøy, medier og ressurser til å tilegne seg faglig kunnskap og til å uttrykke egen kompetanse. I følge Utdanningsdirektoratet ligger det i dette også en økende grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy, medier og ressurser ut fra bruksområdet. Dersom læreren samler inn elevenes digitale verktøy, fratar også læreren samtidig elevene muligheten til å utvikle disse ferdighetene. Etter min mening må elevene eksponeres for digitale verktøy for å kunne tilegne seg digital kompetanse og dannelse. Og om mobilbruken blir et problem, er det god klasseledelse som gjelder, og man tar det opp med den enkelte elev.

I stedet for innkjøp av mobilhotell, vil jeg derfor anbefale mine lærerkollegaer å tenke innovativt. Hvordan kan man bruke mobiltelefonen som et nyttig verktøy i undervisningen? Kan vi bruke mobiltelefonen for å loggføre praksisopplæring med mobil istedet for analog praksisbok? Kan elevene bruke mobiltelefonen for å finne faglig informasjon i timen? Mulighetene er mange, og fremtiden er mobil!

Tar gjerne imot tips for bruk av mobiltelefon i skolesammenheng.

Kilder:
Digital kompetanse – ITU-problemnotat 10.06.03
Rammeverk for grunnleggende ferdigheter 2012

 • Hei! Interessant innlegg i debatten rundt mobilbruk. Jeg laget Mobibox sammen med en kollega. Vi er begge lærere på medier og kommunikasjon ved Hadsel videregående skole i Nordland. Mobibox ble til etter en diskusjon i en arbeidsgruppe ved skolen der mobilbruk var tema. Det er ingen tvil om at bruk av mobil i undervisning er en styrke for læring. Våre elever bruker mobilen jevnlig som en del av undervisningen. Vi har imidlertid Mobibox på alle klasserom, slik at det er enkelt for læreren å bestemme når telefonen skal være i bruk. Det er ingen hemmelighet at mobilen (og pc) gjør det enkelt å miste konsentrasjonen i timene. Dette er ikke et spørsmål om enten eller. Det handler mest om at læreren kan ha et enkelt verktøy for å bestemme når og om mobil skal være en del av undervisningen.

  • Hei, og takk for tilbakemelding. Sånn umiddelbart er jeg ikke nødvendigvis uenig med deg, og jeg mener også at læreren må kontrollere bruken av digitale verktøy. Jeg mener bare at læreren ikke burde trenge et verktøy for å bestemme når og om mobil skal være en del av undervisningen. Dette kan enkelt reguleres av tradisjonell klasseledelse. Som jeg skriver i innlegget, så mener jeg at elevene må eksponeres for digitale verktøy, for å lære når/hvordan/hvordan de skal brukes, og når de IKKE skal brukes. Det jeg har fryktet, og som jeg også har opplevd, er at mobilinnsamling blir brukt i desperasjon. Og når hyllen/hotellet er skaffet, så blir mobilene liggende der. Det blir en god unnskyldning for lærere som allerede vegrer seg ifht. bruk av digitale verktøy, for å unngå problematikken. Og den mest ekstreme påstanden jeg har hørt, er at lærere får bukt med nettmobbing med slike løsninger.

 • Knut Konstali

  Ett tips er å bruke en digital notisbok som f.eks. Evernote eller Onenote. Da kan eleven lagre bilde, video, lyd eller tekst fra mobiltelefon. Logg på Evernote eller Onenote på PC og fortsett å jobbe med notatene. Del notatet med andre

  • Takk for kommentar. Dette er gode eksempler og tips for bruk av mobiltelefoner i skolen. Det er liten tvil om at mobiltelefonen kan brukes fornuftig i skolen. Vi bare gi den en sjanse, og tenke økt digital kompetanse og klasseledelse for hver enkelt lærer. Det er nok mye der det ligger.

 • braneback

  Det är samma diskussion som i Sverige.
  http://kilskrift.blogspot.se/2015/04/hej-gustav-fridolin.html