Opprette Facebook-gruppe

Facebook-grupper er fine for å tilbakemelding og kontakt mellom lærer-elev, og elev-elev. Det gir gode muligheter til dialog og kommunikasjon, også for elever som setter pris på skriftlig kontakt. I en slik gruppe kan elever stille spørsmål til lærer og medelever, og alle vil kunne se svaret. Det vil med andre ord fungere svært effektivt og skape god gruppetilhørighet i klassen.

Jeg har to gruppe jeg i hovedsak benytter i skolesammenheng. Den ene er for IT-fag, der jeg er faglærer. Her svarer jeg på faglige spørsmål, legger ut beskjeder til elevene o.l. Det samme gjør jeg i den andre gruppen, som er for IKT-servicefag, der jeg er kontaktlærer. Her har også tidligere elever tilgang, og dette gjør det mulig for også tidligere elever, som ofte arbeider som lærlinger, å dele kunnskap og informasjon. Å ta i bruk Facebook-grupper, har uten tvil vært en positiv erfaring.

Under følger en veiledning for oppretting av Facebook-grupper.

1. Nederst på venstre side finner du oversikt over gruppene du er medlem i. Her velger du «Opprett gruppe …».

1 opprett

2. Du vil nå få opp en dialog for oppretting av grupper. Her fyller du inn navn på gruppen (f.eks. navn på klasse, årstall, skole).

2 opprett

For personvern vil det være naturlig å velge standardalternativet  «Lukket». På denne måten er gruppen kun åpen for medlemmer. Vær oppmerksom på at du må legge til minst én ekstra person i gruppen for å kunne opprette den. Dette kan f.eks. være en kollega, en tidligere elev e.l. Du kan velge å fjerne vedkommende senere om du ønsker det.

Når du har opprettet kan du dele linken til elevene dine (f.eks. via en læringsplattform som Fronter e.l.). Deretter kan elevene be om tilgang. Du trenger altså ikke å være venn med elevene på Facebook for å være i gruppe med de.

Du finner nå gruppen under oversikten som er nevnt i punkt 1 i denne veiledningen. Lykke til!