Registrere Google-konto

Det kan være mange grunner til å registrere Google-konto. Først og fremst tilbyr de nettskylagring med høy kapasitet og stabilitet. Dette gir deg ekstra backup for dokumenter og filer du er redd for å miste. I tillegg tilbyr de kontorstøttesystemer som fungerer direkte i nettleseren, og tilbyr blant annet muligheter for samskriving. De tilbyr også andre tjenester som e-post (Gmail) og en god kalenderfunksjon.

1. Det første du gjør er å registrere deg på http://drive.google.com. Her klikker du på «Registrer» øverst til høyre.

google drive

 

2. Fyll ut skjema med nødvendig informasjon.

google drive registrering